View Sidebar

NaProTechnology® – Nowoczesna Medycyna

paprotkaNaProTECHNOLOGY® (Natural Procreative Technology – Metoda Naturalnej Prokreacji) to  nowa dziedzina nauk medycznych. NaProTechnology® jest ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie różnych schorzeń (zarówno kobiecych, jak i męskich) w zakresie zdrowia prokreacyjnego. W ramach NaProTechnology® prowadzone jest leczenie   farmakologiczne, hormonalne, chirurgiczne, a nawet  mikrochirurgiczne (w tym plastyka jajowodów w celu ich udrożnienia). Wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia medycyny np. wysokozaawansowane techniki przeciw wzrostowe. Podstawą NaProTechnology® jest CREIGHTON  MODEL FertilityCareTM System, który dzięki prowadzonym kartom obserwacji, umożliwia wykrywanie zaburzeń w cyklach. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystuje lekarz – konsultant medyczny NaProTechnology® do identyfikacji źródła tych zaburzeń oraz ich leczenia. Odbywa się to w ścisłej współpracy z przebiegiem cyklu miesiączkowego danej kobiety: w odpowiednich dniach cyklu przeprowadzane są badania diagnostyczne (hormonalne, USG) oraz podawane leki. Z pomocą obserwacji  monitorowane są także efekty leczenia. Program leczenia charakteryzuje się indywidualnym podejściem do pacjenta i jego konkretnej sytuacji.

NaProTechnology® to skuteczne rozwiązania prawdziwych problemów.

NaProTechnology® skutecznie leczy m.in.:

 • niepłodność
 • powtarzające się poronienia
 • bóle menstruacyjne
 • depresję poporodową
 • torbiele jajnikowe
 • nieregularne lub nietypowe krwawienia
 • zespół policystycznych jajników (PCO)
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS)
 • nieprawidłowości hormonalne
 • stałą wydzielinę śluzową
 • zapobiega przedwczesnym porodom

Schemat postępowania w NaProTechnology®

Pełny cykl leczenia w  NaProTechnology® trwa około 2 lat i podzielony jest na trzy etapy:

Etap I:   identyfikacja problemu (2-6vmiesięcy) – nauka modelu Creightona, interpretacja cykli, oraz w zależności od potrzeb: diagnostyka hormonalna (skorelowana z przebiegiem cyklu), USG, badanie nasienia, diagnostyka zabiegowa.

Etap II:  leczenie (1-6 miesięcy) – obserwacje wg modelu Creightona, oraz w zależności od potrzeb: leczenie farmakologiczne, zabiegi chirurgiczne.

Etap III:  utrzymanie 12 efektywnych, prawidłowych cykli – obserwacje wg modelu Creightona (ocena cyklu) i monitorowanie poziomu hormonów.

Skuteczność leczenia metodą NaProTechnology®

 • Niepłodność- 50% – 80% – w zależności od przyczyn
 • Niepłodności po nieskutecznym in vitro – 20 – 30%
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) – 95%
 • Depresje poporodowe (PPD)- 95%
 • Nawykowe poronienia – 80%
 • Zmniejsza częstość porodów przedwczesnych z 12.1% do 7%

(Na podstawie:The Medical &Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY® Thomas W. Hilgers 2004 oraz „Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice”, Journal of the American Board of Family Medicine, Joseph B. Stanford, MD,MSPH, Tracey A. Parnell, MD and Phil C. Boyle, MB., 09.2008).

Więcej informacji o NaProTechnology® na portalu Abraham i Sara oraz stronie NaProTechnology.

Na forum Abraham i Sara na pytania odpowiada lekarz konsultant NaProTechnology®.