View Sidebar

Creighton Model FertilityCare™ System – Naturalna metoda rozpoznawania płodności

kwiatkiCREIGHTON MODEL FertilityCare™ System (CrMS) jest jedną z Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności (NMRR). Powstał w latach 70tych na Uniwesytecie Creightona jako rozszerzenie metody owulacji Billingsów. Jej twórcą jest lekarz – ginekolog Thomas Hilgers.

Model Creightona opiera się na wnikliwej, szczegółowej i ustandaryzowanej obserwacji markerów biologicznych (głównie śluzu szyjkowego). Dzięki tak dokładnym obserwacjom, małżonkowie mają możliwość precyzyjnego wyznaczenia czasu płodności i niepłodności, a także rozpoznania możliwych nieprawidłowości w cyklach kobiety. Standaryzacja obserwacji powoduje, że na podstawie karty obserwacji kobiety lekarz może stawiać wstępną diagnozę, dostosowywać diagnostykę i leczenie do przebiegu jej cykli oraz monitorować efekty terapii.

Model Creightona może być używany na różnych etapach życia kobiety:

  • przed małżeństwem – w celu monitorowania płodności i zdrowia ginekologicznego,
  • przy cyklach regularnych i nieregularnych,
  • w sytuacji problemów hormonalnych (np. związanych z chorobami tarczycy),
  • w okresie karmienia piersią – szczególnie cenna jest tak dokładna obserwacja śluzu i brak konieczności pomiaru temperatury,
  • w okresie premenopauzy.


Nauka modelu Creightona

Nauka modelu Creightona trwa około roku. Pierwszym etapem nauki jest Sesja Wstępna – prezentacja, w trakcie której omawiane są fizjologiczne podstawy metody oraz ogólne zasady prowadzenia obserwacji i zapisu na karcie. Sesja Wstępna odbywa się w małej grupie lub indywidualnie, jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dalszej nauki. Można przyjść, posłuchać i stwierdzić: „to nie dla mnie” lub umówić się na kolejne spotkanie.

W trakcie kolejnych spotkań – indywidualnych – prowadzona jest dalsza nauka. Jest ona ściśle dopasowana do potrzeb klienta, w zależności od okoliczności zwraca się uwagę na różne aspekty obserwacji biomarkerów,  dostosowuje tempo nauczania do możliwości klienta, a także zwraca uwagę na różne problemy pojawiające przy interpretacji karty obserwacji. Spotkania są odpłatne. W standardowym programie zaplanowanych jest 8 takich spotkań w ciągu roku (szczegółowy plan spotkań przedstawia tabela), jednak ich liczba może wzrosnąć w poszczególnych przypadkach.

Numer spotkania Odstęp czasowy do następnego spotkania
0 – sesja wstępna 2 tyg.
1-4 2 tyg.
5 1 miesiąc
6 -8 W zależności od potrzeb 1,5 – 3  miesiące


Za właściwe nauczenie pary prowadzenia obserwacji odpowiedzialny jest wysoko wykwalifikowany instruktor CrMS.


Skuteczność CrMS

W celu odkładania poczęcia skuteczność CrMS wynosi 99,5% (idealne użytkowanie), natomiast uwzględniając błędy w użytkowaniu 96,8% (typowe użytkowanie). Przy intencji poczęcia, skuteczność CrMS to 76% już w pierwszym cyklu użytkowania, a w pierwszych sześciu cyklach 98% – dla par z normalną płodnością.
(Journal of Reproductive Medicine, 06.1998r.)

Osoby zainteresowane Sesją Wstępną, a także spotkaniem poszerzającym wiedzę o modelu Creightona i leczeniu metodą NaProTechnology, proszę o bezpośredni kontakt.